medical.swisslens.ch

Fitting advice

Możliwe są dwa sposoby dopasowania soczewki HydroCone:

Przy użyciu zestawu próbnego

Zestaw próbny zawiera 6 soczewek:
 • 3 soczewki do stożka we wczesnym stadium HydroCone 12 (DIA 14.00, BC 7.80/8.00/8.20)
 • 3 soczewki do zaawansowanego stadium stożka HydroCne 34 (DIA 13.70, BC 7.60/7.80/8.00)
Soczewki dla każdej z dwóch kategorii stożka mają trzy różne krzywizny bazowe (BC). Jako soczewkę pierwszego wyboru zalecamy soczewkę o środkowej wartości krzywizny bazowej (BC).

Na podstawie soczewki próbnej

Na podstawie informacji o topografii rogówki, ostrości wzroku oraz klasyfikacji stożka, SwissLens oszacuje wstępne parametry soczewki próbnej. Po ocenie dopasowania soczewki in situ, specjalista może ją odpowiednio modyfikować.

Soczewka próbna produkowana jest z cylindrem o mocy -0,01 dpt.

Po przeprowadzeniu obiektywnej i subiektywnej refrakcji, należy oszacować ostateczną moc soczewki (sph/cyl./oś).

Kalkulator przeliczania mocy soczewki próbnej

Zachęcamy do korzystania z asystenta dopasowania dostępnego online

Fitting advice

Soczewki HydroMed można dopasować na dwa sposoby:

Dopasowanie przy użyciu zestawu próbnego

Zestaw próbny soczewek HydroMed S1S składa się z 4 soczewek (DIA 14.20, BC 8.90, 9.20, 9.50, 9.80)

Jest to zestaw do rogówek po Lasik-u. Na chwile obecną zestaw próbny HydroMed S2S po przeszczepie rogówki nie jest dostępny. W tym przypadku skonsultuj się z naszym działem obsługi klienta.

Dopasowanie na podstawie soczewki próbnej

Na podstawie informacji o topografii rogówki oraz ostrości wzroku SwissLens oszacuje wstępne parametry soczewki próbnej. Po ocenie dopasowania soczewki in situ, pierwszą soczewkę próbną można modyfikować. Soczewka powinna odpowiednio ruszać się na oku, by zapewnić właściwą wymianę filmu łzowego i możliwie najlepszą korekcje nieregularności.

Jeśli ostrość wzroku przy soczewce o standardowej grubości, nie jest zadowalająca, zoptymalizuj strefę optyczną na przedniej powierzchni.

Soczewka próbna produkowana jest z cylindrem o mocy -0,01 dpt.

Po przeprowadzeniu refrakcji obiektywnej i subiektywnej, oszacuj ostateczną moc soczewki (sph/cyl/oś).

Kalkulator przeliczania mocy soczewki próbnej

Zachęcamy do korzystania z asystenta dopasowania dostępnego online

Fitting advice

Zalecamy korzystanie z zestawu soczewek próbnych FlexCone.

Wybór odpowiedniej geometrii

 • stadium stożka 1 lub 2  i/lub topografia > 6.5 mm w pierwszej kolejności skorzystaj z zestawu HydroCone K12
 • stadium stożka 3 lub 4  i/lub topografia < 6.5 mm w pierwszej kolejności skorzystaj z zestawu FlexCone K34

Modyfikacje

 • zwiększ średnicę w zależności od decentracji
 • jeśli soczewka jest za płaska lub za stroma, zmień promień krzywizny ro
 • jeśli soczewka K12 jest za stroma na peryferiach, zastosuj K34 ze stałym promieniem krzywizny r0
 • jeśli soczewka K34 jest za płaska na peryferiach, zastosuj K12 z niezmienionym promieniem krzywizny r0
 • jeśli dopasowanie tylnej powierzchni nie jest zadowalające lub gdy topografia rogówki jest nietypowa, zastosuj soczewkę Orbiflex SxS ze spersonalizowaną powierzchnią tylną

Zachęcamy do korzystania z asystenta dopasowania dostępnego online

Fitting advice

Zalecamy korzystanie z zestawu soczewek próbnych FlexMed.

Wybór odpowiedniej geometrii

Soczewka FlexMed dostępna jest o 3 różnych geometriach zakończenia brzegu:
 • M (średnie, standardowe)
 • S (strome)
 • F (płaskie)
Zacznij od soczewki M. W zależności od obrazu fluoresceinowego, odpowienio spłaszcz lub wystrom soczewkę. Jeśli dopasowanie tylnej powierzchni nie jest zadowalające lub gdy topografia rogówki jest nietypowa, zastosuj soczewkę Orbiflex SxS ze spersonalizowaną powierzchnią tylną.

Zachęcamy do korzystania z asystenta dopasowania dostępnego online

Baby contact lens - Fitting advice

Średnica rogówki noworodka wynosi ok 9.5 mm. Rogówka przestaje rosnąć pod koniec drugiego roku życia, osiągając rozmiar ok 11.7 mm.

Parametry soczewek próbnych

 • DIA  12.50
 • BC 7.40 / 7.80 / 8.20
Soczewki kontaktowe dla dzieci, podobnie jak pozostałe soczewki, powinny charakteryzować się stabilnym dopasowaniem. Centralna strefa optyczna powinna całkowicie pokrywać obszar źrenicy. Małe dzieci zdecydowanie więcej czasu spędzają leżąc na plecach niż dorośli, dlatego centracja soczewki będzie u nich inna. Inne też będzie obchodzenie się z soczewką - niewielkich rozmiarów średnica całkowita soczewki powinna ułatwić zakładanie i zdejmowanie jej.

Wymagane pomiary

 • keratometria
 • średnica tęczówki (HVID)
 • refrakcja
Do określenia refrakcji zalecamy wykonanie retinoskopii. Po kilu godzinach in situ można doprecyzować oś i moc cylindra (również przy użyciu retinoskopu). Mimo że dostępne są moce cylindryczne, rzadko się je uwzględnia w przypadku małych dzieci.

Wybór soczewki Orbis-B 

 • BC rogówki + 0.30 mm
 • średnica = średnica tęczówki + 1, 50 mm
 • refrakcja przeliczona na poziom rogówki (VD = 0)
Ponieważ rogówka dziecka staje się bardziej płaska z wiekiem, wielkość BCOR powinina być regularnie modyfikowana. Jeśli zrobienie pomiarów dziecku okaże się niemożliwe, skorzystaj z danych z tabelki:
Wiek BCOR (mm) Średnica (mm) Moc (dptr)
0-3 m-c 7.40 12.00 +40.00
3-6 m-c 7.60 12.50 +36.00
6-9 m-c 7.80 13.00 +33.00
9-12 m-c 8.00 13.00 +30.00

Wskazówki

 • soczewka powinna centrować się w środku źrenicy a jej ruchomość podczas mrugania powinna wynosić ok 1 mm
 • w tym celu wybierz możliwie najmniejszą średnicę soczewki
 • bezpośrednio po założeniu, pod soczewką mogą się pojawić pęcherzyki powietrza – jest to normalne zjawisko i powinny one zginąć po kilkukrotnym mrugnięciu

Jeśli soczewka jest za płaska

Test push-up pomaga w ocenie centracji soczewki. Jeśli soczewka jest zdecentrowana lub znajduje się pod górna powieką, zwiększ średnicę całkowitą o 0.50 mm lub zmniejsz  BCOR o 0,3 mm, ewentualnie jednocześnie zmodyfikuj średnicę i BCOR

Jeśli soczewka jest za stroma

Stroma soczewka nie będzie się ruszała na oku. Pod soczewką, w centrum, pojawi się pęcherzyk powietrza, który nie zginie po 10 min. Wówczas zwiększ BCOR. Generalnie delikatnie płaskie dopasowanie jest bardziej korzystne niż strome.

Za ciasna soczewka

W przypadku ciasnego dopasowania, ruchomość soczewki będzie ograniczona. Soczewka nie będzie reagowała na test push-up i będzie podrażniać oko, które może zrobić się czerwone. Soczewka może się zdecentrować i utknąć w innym miejscu oka. Zwiększona grubość centralna soczewki dla dzieci o dużej mocy plusowej nie powinna stanowić problemu, ze względu na jej małą średnicę. Jeśli duża grubość centralna będzie utrudniać dopasowanie, spłaszcz BCOR o 0.50 mm.   Zachęcamy do korzystania z asystenta dopasowania dostępnego online