medical.swisslens.ch

Plazmowa modyfikacja powierzchni

plasma-ckZwilżalność soczewki kontaktowej odrywa główną rolę w zapewnieniu komfortu oraz biokompatybilności z okiem. Odpowiednie zwilżenie soczewki umożliwia jej optymalne pływanie w filmie łzowym i jednoczesne niwelowanie tarcia o powieki. Dlatego SwissLens w procesie produkcji wykorzystuje innowacyjną technologię modyfikacji powierzchni plazmą, by zmienić hydrofobowy charakter współczesnych materiałów do soczewek kontaktowych na hydrofilny.

 

Plazma to gaz składający się z cząsteczek o ładunku elektrycznym. Ze względu na swoje nietypowe działanie, różne od gazu, cieczy i ciała stałego, czasami określana jest jako 4 stan skupienia.

 

 

 

vorbehandlung-ck

 

Zwilżalność przed modyfikacją powierzchni

 

 

 

nachbehandlung-ck

 

Zwilżalność po modyfikacji powierzchni

 

 

 

Więcej informacji o plaźmie (ang.)