medical.swisslens.ch

Miękkie soczewki pooperacyjne

HydroMed

Miękkie soczewki pooperacyjne to rewolucyjne podejście do korekcji pooperacyjnej i nieregularnej rogówki 

HydroMed – miękkie soczewki pooperacyjne to soczewki umożliwiające korygowanie rogówek po zabiegach chirurgicznych. Zaprojektowane zostały z myślą o różnego rodzaju nieregularnościach rogówki oraz spojówki. Miękkie soczewki pooperacyjne aplikowane są zazwyczaj po zabiegu Lasik oraz po przeszczepie rogówki.

HydroMed mają w pełni spersonalizowaną przednią i tylna powierzchnię. Zoptymalizowanie przedniej powierzchni soczewek kompensuje nieregularności rogówki, a odpowiednia konstrukcja tylnej powierzchni sprawia, że miękkie soczewki pooperacyjne nie wywołują nacisku na nieregularną powierzchnię rogówkową. Dzięki temu miękkie soczewki pooperacyjne są bardziej komfortowe i lepiej tolerowane. pkp-linse-weich-ck

Miękkie soczewki pooperacyjne HydroMed wykonywane są z nowoczesnego materiału silikonowo-hydrożelowego, który zapewnia rogówce optymalny dostęp tlenu.

Podobnie jak standardowe soczewki, miękkie soczewki pooperacyjne HydroMed są cienkie na peryferiach, co sprawia, że komfort ich użytkowania jest bardzo wysoki.

Spersonalizowana tylna powierzchnia pkp-fluor-ck

Miękkie soczewki pooperacyjne HydroMed to soczewki torycze występujące w dwóch wariantach: o dwu – i trzykrzywizowej geometrii.

W przypadku korekcji rogówki po LASIK-u wersja dwukrzywiznowa  będzie bardziej dopasowana do wypłaszczonej części centralnej rogówki oraz wystromionych peryferiach rogówki powstałych w wyniku zabiegu refrakcyjnego.

Natomiast do korekcji nieregularności po keratoplastyce (PKP) zalecana jest wersja o trzykwrzywiznowej powierzchni tylnej.

Korekcję soczewkami HydroMed pozostałych nieregularności rogówkowo-spojówkowych należy rozpatrzyć indywidualnie.

Warianty

S1S: 1 spersonalizowana strefa peryferyjna

s1s-image-ck

 

Krzywizny bazowe i średnice (centralne i peryferyjne) mogą być indywidualnie określone, by uzyskać możliwie najlepsze dopasowanie.

S2S: 2 spersonalizowane strefy peryferyjne

s2s-image-ck

 

Krzywizny (dwie peryferyjne oraz jedna podstawowa) są spersonalizowane na podstawie topografii rogówkowej a wybór średnicy danej strefy jest dowolny.

Dowolny wybór przedniej powierzchni

 • zwykle geometria przedniej powierzchni jest taka sama jak w standardowych miękkich soczewkach
 • by poprawić jakość obrazu można zoptymalizować strefę optyczną, kompensując tym samym nieregularności rogówkowe (podobnie jak w soczewce HydroCone)
 • nowoczesna stabilizacja dynamiczna z elementami stabilizującymi na peryferiach soczewki, brak wbudowanego balastu pryzmatycznego, zwiększającego grubość soczewki
 • cienkie peryferia dla zwiększenia przepuszczalności tlenu oraz cienki brzeg dla zapewnienia maksymalnego komfortu
 • astygmatyzm skorygowany przednią powierzchnią
 • dostępne także w wersji soczewki multifokalnej

Miękkie soczewki pooperacyjne to komfort i zdrowie
pkp-weich-ck

Soczewki HydroMed dostępne są we wszystkich materiałach oferowanych przez SwissLens. Odpowiedni materiał można wybrać w zależności od właściwości filmu łzowego oraz zapotrzebowania tlenowego. Obecnie oferujemy siedem różnych materiałów.

Łatwe dopasowanie

Dopasowanie soczewki HydroMed jest proste i nieskomplikowane. Miękkie soczewki pooperacyjne HydroMed można dopasować na dwa sposoby: przy użyciu zestawu próbnego lub na podstawie dopasowania soczewki próbnej (patrz: Instrukcje dopasowania).

Parametry*

 • toryczne (soczewki sferyczne występują z cyl. -0.01)
 • krzywizna bazowa (BC) od 7.20 mm – 10.80 mm (w zależności od średnicy)
 • średnica (DIA) od 12.00 mm do 17.00 mm
 • sfera (sph) +/-40.00 dptr
 • cylinder (cyl.)  do – 8.00 dptr / oś 1 – 180
 • addycja (add) od + 0.50 dptr do + 4.00 dptr
 • tylna powierzchnia 2- lub 3-krzywiznowa

* Standardowe parametry można modyfikować po wcześniejszej konsultacji z naszym działem obsługi klienta (np. cyl. > -8.00 dptr).

Zachęcamy do korzystania z asystenta dopasowania dostępnego online