medical.swisslens.ch

Sztywne soczewki do stożka rogówki

FlexCone

W wielu przypadkach sztywne soczewki do stożka rogówki, nawet w jego początkowym stadium, zapewnią lepszą ostrość widzenia niż okulary korekcyjne.

Soczewki do stożka rogówki RGP pełnią funkcję nowej powierzchni refrakcyjnej oka, ponieważ ich powierzchnia jest gładka i regularna maskują nieregularności rogówki. Dodatkowo umożliwiają wytworzenie się tzw. soczewki łzowej pomiędzy tylną powierzchnia soczewki a rogówką, która również pełni istotną rolę w tworzeniu właściwej powierzchni refrakcyjnej.

W zależności od topografii rogówkowej soczewki mogą być o standardowej lub zmodyfikowanej geometrii. Nie ma jednej, uniwersalnej konstrukcji soczewki do stożka, która będzie korygować każdy rodzaj stożka bez względu na stopień jego zaawansowania. Czy odpowiednio wyprofilowane sztywne soczewki do stożka rogówki mogą spowolnić lub nawet zahamować jego progresję? Niestety to pytanie wciąż pozostaje kontrowersyjne, nawet pośród specjalistów zajmujących się korekcja stożka. Zatem podczas dopasowania soczewki należy mieć na uwadze nie leczenie a poprawę jakości obrazu osobie. Po zdjęciu soczewki ostrość wzroku powraca do pierwotnego poziomu.

Sztywne soczewki do stożka rogówki FlexCone – komfortowe i zdrowe

Dzięki zaawansowanym materiałom i konstrukcjom współczesne sztywne soczewki do stożka rogówki oferują stały dostęp tlenu do rogówki. Uczucie suchości zostało zredukowane i przez co zwiększyła się tolerancja soczewek, nawet przy niezadowalającej jakości filmu łzowego. Sztywne soczewki do stożka rogówki FlexCone powinny być wymieniane co 12 miesięcy. W przypadku bardzo starannego obchodzenia się z soczewkami i sumiennej pielęgnacji, tryb wymiany może być przedłużony do 18 miesięcy.

Sztywne soczewki do stożka rogówki FlexCone – dopasowanie

Podczas dopasowania, najlepiej korzystać z zestawu próbnego FlexCone (patrz: Instrukcje dopasowania)

Geometria przedniej i tylnej powierzchni FlexCone

  • tylna powierzchnia – centralna sferyczna strefa optyczna, 3 peryferyjne krzywizny, sferyczne spłaszczenie
  • przednia powierzchnia – sferyczna strefa optyczna lub bifokalna (Bf) / prosta progresja (Sp)

Parametry*

  • krzywizna bazowa (BC) od 6.00 mm do 9.00 mm
  • średnica DIA od 7.50 mm do 12.00 mm
  • sfera (sph) +/-40.00 dptr
  • addycja (add) + 0.50 to + 4.00 dptr
  • spłaszczenie tylnej powierzchni silne przy początkowym stożku (K12), bardzo silne przy zaawansowanym (K34)

* Standardowe parametry można modyfikować po wcześniejszej konsultacji z naszym działem obsługi klienta (np. cyl. > -8.00 dptr). Zachęcamy do korzystania z asystenta dopasowania dostępnego online