medical.swisslens.ch

Sztywne soczewki pooperacyjne

FlexMed

pkp-naht-ck

Sztywne soczewki pooperacyjne stosowane są przy wszelkich nieregularnościach rogówki powstałych w wyniku chirurgii refrakcyjnej.

Jeśli nieregularności są na tyle duże, że pogarszają one ostrość widzenia, wówczas korekcja soczewkami kontaktowymi w ok 86% przypadkach jest jedynym skutecznym sposobem na jej przywrócenie. Mimo że liczba zabiegów chirurgii refrakcyjnej zakończonych powodzeniem jest stosunkowo wysoka, zdarza się, że u pacjentów nie uzyskano zadowalającego widzenia bądź widzenie jest gorsze niż przed zabiegiem w poprzednio stosowanej korekcji.

Skutki uboczne laserowej korekcji wzroku mogą być na tyle poważne, że znacząco wpłyną na pogorszenie jakości życia pacjenta. Na to czy zabieg się powiedzie, czy nie w dużej mierze ma wpływ reakcja rogówki na energie laserową oraz naturalne właściwości rogówki do regeneracji.

Sztywne soczewki pooperacyjne FlexMed oferują pacjentowi zdecydowaną poprawę jakości widzenia. Ponieważ przestrzeń między tylną powierzchnią soczewki FlexMed a rogówką wypełnia film łzowy, wyrównane są nieregularności powierzchni rogówki, będące przyczynną abberacji. Dodatkowo nierówności te niwelowane są przez regularną i gładką przednią powierzchnię soczewki. Dzięki temu sztywne soczewki pooperacyjne są w stanie zredukować różnego rodzaju zniekształcenia obrazu.

Prawidłowe dopasowanie soczewki FlexMedzapewniające jej właściwą ruchomość na oku, komfort oraz satysfakcjonujące widzenie, można uzyskać poprzez personalizację geometrii tylnej powierzchni. Wszelkie nieregularności i nierówności rogówkowe mogą być skompensowane odpowiednią modyfikacją parametrów.

Sztywne soczewki pooperacyjne

FlexMed – dopasowanie

Podczas dopasowywania najlepiej korzystać z zestawu próbnego. Najpierw użyj soczewki próbnej. Jeśli dopasowanie tylnej powierzchni jest niezadowalające lub gdy topografia rogówki jest nietypowa, zastosuj soczewkę Orbiflex SxS ze spersonalizowaną powierzchnią tylną (patrz: Instrukcje dopasowania) Dopasowując sztywne soczewki pooperacyjne należy korzystać z topografu rogówki lub innego aberrometru.

Geometria soczewki FlexMed

  • tylna powierzchnia – sferyczna strefa optyczna, 2 peryferyjne krzywizny, sferyczne spłaszczenie
  • przednia powierzchnia – sferyczna strefa optyczna lub bifokalna (Bf) / prosta progresja (Sp)

Parametry*

  • krzywizna bazowa (BC) od 6.00 mm do 9.00 mm
  • średnica (DIA) od 7.50 mm do 12.00 mm
  • sfera (sph) +/-40.00 dptr
  • addycja (add) + 0.50 do + 4.00 dptr

* Standardowe parametry można modyfikować po wcześniejszej konsultacji z naszym działem obsługi klienta (np. cyl. > -8.00 dptr). Zachęcamy do korzystania z asystenta dopasowania dostępnego online