medical.swisslens.ch

Laserowa korekcja wzroku i przeszczep rogówki (PKP)

Laserowa korekcja wzroku czy inne zabiegi okulistyczne wykonywane dziś na delikatnych i wrażliwych tkankach oka, są coraz bardziej precyzyjne i cieszą się wysokim wskaźnikiem powodzeń. Niemniej tak jak inne zabiegi chirurgiczne, tak i te, wykonywane na tkankach oka, wiążą się z pewnym ryzykiem.

Współcześnie wykonywane zabiegi okulistyczne możemy podzielić na te, które są koniecznością, dzięki której możliwe jest zachowanie ostrości wzroku oraz na te, które są dobrowolną decyzją pacjenta, wynikającą z chęci zrezygnowania z korekcji okularami czy soczewkami kontaktowymi, tj. laserowa korekcja wzroku (LASIK, LASEK, PRK i ich modyfikacje). Przykładami koniecznych operacji zapewniających zachowanie widzenia to przeszczep rogówki, zabiegi pourazowe bądź usunięcie zaćmy.

Rodzaje operacji przeprowadzanych na rogówce

  • laserowa korekcja wzroku
  • przeszczep rogówki, dystrofie, zmiany zwyrodnieniowe

Laserowa korekcja wzroku

halo-ckLaserowa korekcja wzroku (np. LASIK) związana jest zwykle z niechęcią do okularów lub soczewek kontaktowych. Często niechęć ta wynika z niedogodności, jakie mogą wiązać się zarówno z soczewkami kontaktowymi, jak i okularami. Mimo że odsetek udanych zabiegów jest wysoki, to w niektórych przypadkach laserowa korekcja wzroku kończy się komplikacjami lub gorszą ostrością wzroku w porównaniu z ostrością w noszonej korekcji przed zabiegiem. Rozwiązaniem jest wówczas ponowny zabieg okulistyczny, jeśli nie ma przeciwwskazań do jego wykonania, okulary korekcyjne bądź specjalistyczne soczewki kontaktowe. Jednak tradycyjne okulary nie są w stanie zmienić kształtu nieregularnej rogówki, więc nie skorygują w pełni problemów z widzeniem. Okulary korekcyjne są skuteczne tylko w przypadku podstawowych wad wzroku, jak krótkowzroczność, nadwzroczność, czy astygmatyzm regularny.

Przykładem komplikacji po zabiegu może być zamazany obraz, olśnienia, efekt halo, czy poważny zespół suchego oka. Często laserowa korekcja wzroku zakończona niepowodzeniem skutkuje pojawieniem się astygmatyzmu nieregularnego, któremu towarzyszy zamazane lub/i zaburzone widzenie.

Keratoplastyka drążąca (PKP)

hamm-manuela-od-4p1638173280-ckKeratoplastyka to przeszczep nieprawidłowej tkanki rogówki i zastąpienie jej zdrową. Keratoplastyka może być częściowa – tylko część grubości rogówki jest zastępowana nową, lub całkowita – przeszczepiana jest cała grubość rogówki. Keratoplastykę całej grubości rogówki nazywa się keratoplastyką drążącą (PKP).

Keratoplastykę drążącą przeprowadza się zwykle w przypadku zaawansowanego stadium stożka, zmętnienia rogówki, blizn po infekcji lub urazie. Efektem ubocznym przeszczepu może być astygmatyzm nieregularny, który daje się skorygować jedynie specjalistycznymi soczewkami kontaktowymi.